رهـــ رو

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

nur Gott

بسم الله الرحمن الرحیم   سابیدن اشپزخونه پزوندن قیمه ازمون مهندسی مالی  نماز یک شنبه ذی القعده سرخ کردن سیب زمینی پوست کردن بادام   همه ش + خدا= فقط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

تو

بسم الله الرحمن الرحیم   میگم من نگرانم خیلی نگران روزی دو لیوان شیر بادوم برام خوبه؟  قرص صورتی ها رو بخورم؟ میگی (خدا) اینارو که میگی ازم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
شهریور 94
17 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
5 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
17 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
15 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
7 پست
مهر 90
2 پست
پسرک
1 پست
فیلم
1 پست
ازدواج
1 پست
اهل_الله
1 پست
تنهایی
1 پست
خلوت
1 پست
وحدت
2 پست
الله
3 پست
احد
1 پست
صمد
1 پست
حقیقت
1 پست
دانشگاه
1 پست
عاشقانه
3 پست
جاهل
1 پست
قبض
1 پست
اهل_دنیا
1 پست
قرآن
2 پست
رمضان
2 پست
روزه
1 پست
سلوک
1 پست
سفر
2 پست
علی_(ع)
2 پست
مرگ
1 پست
ذکر
1 پست
رجب
2 پست
عمر
1 پست
سال_روز
1 پست
سال_قمری
1 پست
مادر
4 پست
کوثر
1 پست
فاطمه_(س)
1 پست
زهرا_(س)
1 پست
حج
1 پست
او
3 پست
غربت
2 پست
هم‌سفر
1 پست
نوروز
1 پست
شهید
1 پست
جهادی
2 پست
حرم
1 پست
انا_الحق
1 پست
برف
1 پست
یسر
1 پست
عسر
1 پست
من
1 پست