رستوران مرده ها

بسم الله الرحمن الرحیم

 

+ کدوم رستوران؟

- رستوران ایکس.

+ اه ... اون که رستوران مرده هاست

- لب خند ( چه خوب، رستوران مرده ها، ادم زندگی ش رو با یاد مرگ شروع کنه)؛ بله نظر شما محترمه. هرجا شما می گویید

/ 0 نظر / 12 بازدید