دق یک دختر

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

امروز در اتوبوس

نوزاد چند ماهه یک بانوی محجبه جیغ می زد

و یک نفر چاق بلوند بلند بلند مادر رو سرزنش می کرد

بعد هم گوش هاشو می گرفت!

یک دختر جوون تنها هم

در غربت اشک می ریخت

اخر هم دق کرد و مرد.

 

پ.ن:

خدایا؛

بعضی برای خاطر عزیزت،

قیافه هاشون رو شبیه اهل تو کردند

در حالی که درونشان تاریک بود. 

نه در زمین محبوب و نه در اسمان،

اون ها رو

از برزخ گیجی و منگی رهایی و

در بهشت امن بندگی ات سکنی ده.

/ 0 نظر / 17 بازدید