چگونه یک عدد عارفه بشویم؟

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

عارف

در بقابالله

سوپر من نیست

یکی ست مثل همه

میخوابه کار می کنه همسر داره بچه داره

تنها فهم ش و نگاهش با دیگران فرق می کنه

صبحا که از خواب بیدار میشی 

یک بسم الله بگو و

فک کن چطور می تونی رحمت برای عالم باشی 

اینو بزن به دیوارت

ضبط کن روزی 20 بار گوش کن

تو دلت حک کن

بهش معنا پیدا کنی

تا رحمت بشی

بی هیچ نقطه ای!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید