در من بدرخش

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

یکی از افتخارات این سرزمین ها

کانفیدنس هست

من کانفیدنت نیستم 

هیچ نخود آش ی نیستم

اما تو در منی

تو که همه ی هستی

تو

به هیچ بودن من

همه چیز بودن

دادی

می نویسم با دست تو

می خونم با چشم تو

می پوشونم به اذن تو

راه میرم با پای تو

حرف می زنم با دهان تو

 

هروقت من شدم

لرزیدم

هروقت تو بر من تابیدی

درخشیدم

 

خوش بتاب

خوش بدرخشم 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید