حس عجیب نبودن

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 

یک وقت هایی هم هست که

دلم به شدّت نبودن می‌خواد

نه این جا نبودن و جای دیگری بودن را

مطلق نبودن را

بدون هیچ ادراک و هیچ حسی

حتی بدون ادراک بودن و نبودن

عجیب است*

می‌دانم

امّا

می‌خواهد دیگر

 

*عجیب است زیرا وقتی در سیستم متعارف به آن نگاه می‌کنم

نمی‌شود چیزی را خواست که نیست ، (نیست مطلق)

نیست به این اعتبار که تو نیستی

و به تبع مدرَک هم نیست

پس خواستنی نیست

پس این چه خواستی ست که نیست؟

 

یا حی

/ 0 نظر / 13 بازدید