د ِ وان

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 

"یگانه کیست؟"

پرسید و رفت

و من فریاد زدم :

یگانه خورشید طالع درافق دریای بیکران است

یگانه آن درخت تازه جوانه زده است

یگانه عطر باران بهاری است

یگانه صدای بغ بغوی یاکریم ها ست

یگانه

دو نگاه به هم گره خورده

دو دست فشرده

دو قلب به تبش افتاده است

و یگانه 

فقط

تو یی

 

یا حی

/ 0 نظر / 14 بازدید