نقد متقن یا فهم الکن ؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

دبستانی ست

می پرسد برق از چی درست شده ؟

می گویم حرکت الکترون ها برق تولید می کند

می گوید این الکترون ها کو؟

می گویم دیده که نمی شوند

می گوید پس من از کجا بدانم که هست، اصلا نیست

حالا به نظر شما الکترون ها هستند یا نه؟

 

یا حی

/ 0 نظر / 16 بازدید