دیو-پری

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شب ها معاشقه و قول و قرار که ینی از فردا ادم میشم

روزها هم دعوا و فراموشی و قهر 

حکایت من با یگانه معشوقم اینه 

 

پ.ن:

ینی دوست دارم خودمو بزنم له کنما. 

/ 0 نظر / 15 بازدید