قصه ای از پروانه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

یک پروانه ی زیبا

تو یک سطل آشغال

با کلی مگس که پروانه بودن رو به رسمیت نمی شناسند

چه حسی داره؟

همون

پروانه بمونم 

خون به پا میشه

مگس بشم

خون به دلم میشه

چه کنم؟

آهای تو ای مهربون ترین

دست های قوی و بی نیازت رو بیار

و در سطل رو بردار

تا دور مهربونی و قشنگی ت

تا آخر دنیا

بگردم و پرواز کنم

 

یا حی

/ 0 نظر / 14 بازدید