مناجات

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

وقتی

به بعضی رفتارهای خودم دقیق میشم

دیگر

از قصه ی گوساله ی سامری 

چندان تعجب نمی کنم

گویی هریک از ما

صدها از این داستان ها در خویش نهفته ایم

پناه بر تو

ای خدا

از من

/ 0 نظر / 16 بازدید