صبر چند چندم ایمان است؟

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

تلخی صبر

و

سر و کله زدن با ادمای سنگ صفت

داره

از من

بچه مایه دار

لوس 

عزیز کرده

یک مرد می سازه

زمان می بره

تا پوستم حسابی کلفت شه

زمان می بره

تا باتجربه بشم و پخته

ولی

نهایتا

کوه میشم

دریا میشم

خورشید میشم

و

آسمون وسیع

...

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید