تو

بسم الله الرحمن الرحیم

 

میگم

من نگرانم

خیلی نگران

روزی دو لیوان شیر بادوم برام خوبه؟ 

قرص صورتی ها رو بخورم؟

میگی (خدا)

اینارو که میگی ازم دور میشیا 

تو مغز داری

میلیون ها ارزوشونه

نگران نباش مغزی که زیادی کار کنه

گاهی هم این طوری میشه

حالت خوبه 

فقط

سیستم ت

یک کانفیگ حسابی می خواد

بعدم دود میشی و میری

...

حالا سیستم های ناوبری من تشخیص داده اند که

برای رفع این قبض باید نفی خواطر کنم

و افوض امری به تو رو زیاد بگم 

اینقد که در معنی ش محو بشم

اونجاس که دیگه قبض و بسط ش برام بی اهمیت خواهد بود

فقط تو مهمی

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید