اسلام در خون

بسم الله الرحمن الرحیم کاش اون بی شرف های خود پرست

بجای رویای حوری های بهشتی 

کمی به اون مادر محجبه ای فکر می کردند

که قراره فردا زیر نگاه سنگین فرانسوی ها

بچه شو ببره مدرسه

امروز هم در تیاتر گروگان گیری

غرب داستان رو اون طور که دلش خواست تموم کرد

همزمان با انتشار اون کتاب  ...

و تازه قراره راهپیمایی هم علیه قصه هایی که خودشون چیدند

برگزار کنند!

ای تف بهتون

هرروز عصر، با بغض خفه کننده، توی اتوبوس 91 می شینم

و برای اسلام خدا خون گریه می کنم. 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید