بی عشق هیچ سلامی طعم سلام ندارد، هیچ نگاهی عطر نگاه

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 

از عشق سخن باید گفت

همیشه از عشق سخن باید گفت

حتّی اگر عاشق نیستی هم از عشق سخن بگو

تا دهانت به شیرین ترین شربت های معطر جهان شیرین شود

تا خانه ی تاریک قلبت به چراغی که به مهمانی آورده یی روشن شود

تا کدورت از روحت -همچو ابلیس از نام خدا- بگریزد . . .

 

یا حی

/ 0 نظر / 21 بازدید