رابطه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

از انواع رابطه هایی که با دیگران داشتم

هم قدمی

هم صحبتی

هم نفسی

هم سری

هم کلاسی

هم تیمی

هم سایه گی

هم دل ی

هم وطن ی

و غیره

اونی باقی شد

که

نه یک سر رابطه

نه دو سر رابطه

بلکه سر تا سر ش

خدا بود

 

پ.ن:

هنوز زمان زیاده

تا بهتر در این باره

یاد بگیرم

غربال زمان

درس های بزرگی برایم خواهد داشت

 

یا حی

/ 0 نظر / 12 بازدید