منم آن روح نورانی که برده جمله دل ها را!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خیلی خوبه که از خاک

چیزی مثل تو در میاد

خیلی خوشایند بود

دوست داشتنی بود

زیبا بود

باهوش هم بود

ولی مال من نبود

قسمت من هم نبود

برای من یک فهمی هست

یک ذهنیتی هست 

که مثلا بدونی یک بمبی وجود داره

که می تونه نصف زمین رو در کسری از ثانیه نابود کنه

ولی اون بمب مال روسیه س

مال امریکاس

مال من نیست

و چیزی که در وادی من نیست

نور مطلق هم باشه

از من دوره 

اما خوشم به تماشای زیبایی نور شعله هاش

از جایی که ایستادم

شرقی ترین نقطه ی عالم 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید