این طور / آن طور که به نظر می رسد

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 

همیشه به این فکر می کنم که

وقتی ده سال دیگر بیست سال دیگر پنجاه سال دیگر

که مثل باد خواهد گذشت و به زودی خواهد رسید

آن موقع که از خواب زمان بیدار بشوم

و وقتی به آن نگاه کنم

چه خواهم دید؟

چه برایم خواهد ماند؟

این غصه ها

شادی ها

کم ها

زیاد ها

بزرگ ها

کوچک ها

رنگ ها

سیاه ها

سفید ها

و همه ی این بازی ها

چگونه به نظر خواهد آمد؟

 

یا حی

/ 0 نظر / 13 بازدید