انگار ، که در پیرهنت نیز، غریبی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

برخی آدم‌های هم هستند که

هرکار کنند

در جمع باشند یا نه

ازدواج کنند یا نه

دانشگاه بروند یا نه

شوخ باشند یا نه

زیاد حرف بزنند یا کم

دوست و رفیق زیاد داشته باشند یا نه

نوشته هاشان زیاد دیدده شود یا کم

هرکار که بکنند باز

تنهایند

 

یا حی

/ 0 نظر / 46 بازدید